TEGNINGER

Hus og Hytte Teknikk står for det meste av tegninger på egne prosjekter, men vi setter opp en bygninger der det allerede foreligger ligger tegninger fra kunder.

Vi har hatt mer fokus på tegninger i 3D den siste tiden, hvor det er lettere å danne seg ett bilde av slutt produktet og hvordan det estetiske kommer fram.